28.3 C
Bangkok

ผ่านร่างกฏหมาย สคบ. ซื้อรถ ซื้อมือถือ เปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 6 เดือน หากเกิดปัญหา หรือความบกพร่องของสินค้า

Published:

ต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องไปทุบรถหน้า สคบ. หรือรวมตัวกันไปฟ้องหากมือถือมีปัญหา สเปคไม่ตรงตามประกาศหรือผลิตมาไม่ได้มาตรฐานอีกแล้ว เมื่อล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้ผ่านร่าง พรบ. ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า เพื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ซื้อไปแล้วเกิดปัญหา ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าไฮเทคที่ไม่สามารถตรวจสอบเองได้ เช่น รถยนต์ และโทรศัพท์มือถือ

ร่างพรบ. ฉบับนี้ ถูกนำเสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยหวังให้เป็นการเริ่มต้นการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับสิทธิในการเรียกร้องในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าที่ซื้อไปแล้วชำรุดบกพร่อง เป็นกฏหมายที่เพิ่มเติมจากหลักทั่วไปตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้ผู้บริโภคนั้นมีสิทธิในการเรียกร้องมากขึ้น จากการซื้อสินค้าบางประเภทที่มีความซับซ้อน เช่นโทรศัพท์มือถือหรือรถยนต์ ที่มีการถกเถียงกันมาตลอดว่าสินค้านั้นชำรุดก่อนหรือหลังจากซื้อมาแล้ว โดยหลังจากผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว ร่างจะถูกนำส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของกฏหมายต่อ

นอกจากสิทธิ์ในการคุ้มครองสินค้ากับผู้ซื้อแล้ว ร่างฉบับนี้ยังเพิ่มสิทธิ์ให้กับผู้เช่าซื้อ รวมถึงผู้ที่ผ่อนสินค้าให้ได้รับสิทธิ์เหมือนกับเป็นผู้ซื้อด้วย โดยให้สถาบันการเงินโอนสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเพื่อจะได้นำไปร้องเรียนได้ จากเดิมที่ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลย

รายละเอียดในร่างกฏหมายนั้นยังไม่ชัดเจน และต้องมีการระบุเรื่องความเสียหายของสินค้าเพิ่มเติมด้วย เช่นเรื่ิองความเสียหายของสินค้า หากอยู่ภายในระยะเวลา 6 เดือนก็ถือว่าให้ถือว่าชำรุดตั้งแต่ตอนส่งมอบ และยังให้สิทธิ์ผู้ขายทำการซ่อมแซมสินค้าได้ 2 ครั้ง หากยังมีปัญหาก็สามารถยกเลิก ขอลดราคา หรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน และข้อเรียกร้องมีอายุ 2 ปี

ส่วนร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านออกมาให้เราได้ใช้กันเมื่อไหร่ และจะครอบคลุมสินค้าประเภทไหนบ้างนอกจากรถและมือถืออีกไหมยังไม่ทราบ แต่ที่แน่ๆ ค่ายมือถือจีนหรือค่ายมือถือราคาประหยัดทั้งหลาย น่าจะต้องเตรียมรับมือกันหนักหนาแน่นอน

 

source : ข่าวสด

Related articles