สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้มีการใช้ยุงสายพันธ์ุนักฆ่า ที่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรม! แต่มันดีต่อมนุษย์

https://startconcept.com/wp-content/uploads/speaker/pos […]

15/11/2017 One Min Read
14 Views
khom

Our site uses cookies. By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.