การ์ดจออาจถูกลง! รายงานเผย Nvidia สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้อีก 12%!

...

20/03/2022 One Min Read
48 Views

Our site uses cookies. By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.