31.8 C
Bangkok

ขับรถสวนเลน-ย้อนศร อาจเข้าข่ายผิดหนักถึงขั้น “จำคุก”

Published:

จากกรณีที่มีข่าวรถยนต์หรูขับรถสวนเลนจนกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลนั้น หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าการขับรถย้อนศรแต่ละครั้ง อาจเจอความผิดหนักถึง 2 ข้อหาในคราวเดียวก็เป็นได้

     ปัญหาการขับรถย้อนศรสวนเลนตรงข้าม เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยจนแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติบนท้องถนนในบ้านเราไปแล้ว ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแบบเต็มประตูแล้วนั้น ยังสร้างความเดือดร้อนอันตรายให้กับรถที่วิ่งมาถูกทางอีกด้วย ดังนั้นการกระทำผิดกฎหมายในลักษณะนี้จึงอาจเข้าข่ายมีความผิดพร้อมกันถึง 2 มาตราเลยทีเดียว

พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 41 ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรให้เป็นเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปตามทิศทางที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

     นอกจากนี้ การขับรถย้อนศรยังเข้าข่ายความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตราที่ 43 วรรค 8 ที่ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของคนอื่น ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     เห็นไหมครับว่าการขับรถย้อนศรโดยประมาทสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น อาจกลายเป็นการกระทำความผิดที่มีความผิดถึงขั้นจำคุกก็เป็นได้นะครับ

Related articles