น้ำมัน “ดีเซล B10” เปลี่ยนชื่อเป็น “ดีเซล” , ส่วน “ดีเซล” เปลี่ยนชื่อเป็น “ดีเซล B7” เริ่มใช้วันนี้

หลังจากที่รัฐบาล โดย กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน...

01/10/2020 One Min Read
25 Views

Our site uses cookies. By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.