เขาแยกกันอย่างไร? ไขรหัส Segment A B C D E ที่เอาไว้ใช้จำแนกประเภทรถยนต์

งงไม่ไหว Segment A B C D ที่วงการรถทั่วโลกเขาเรียกกันมันคืออะไร?.. คำตอบ คือ...

29/09/2020 2 Mins Read
53 Views

Our site uses cookies. By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.