มีแค่ 25 คันในโลก! Gordon Murray T.50s ซูเปอร์คาร์ติดใบพัดตัวแข่ง 730+ แรงม้า

T.50s ถูกนิยามว่าเป็น "racing-focused version" หรือรถเวอร์ชั่นสนามแข่งของ T.50...

11/09/2020 One Min Read
23 Views

Our site uses cookies. By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.